Kvalitetsklubb

NFFs handlingsplan fokuserer på god kvalitet på all aktivitet. Kvalitetsklubb er et konsept som vil være retningsgivende for utviklingsarbeidet som gjøres i klubben og representerer en enda større helhet og en klarere struktur.

Fotball for alle!

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge medfører et stort samfunnsansvar. Dette ønsker vi å ta på alvor og utvikle. Fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt uansett alder kjønn og identitet.

Klubbens identitet (DNA) er avgjørende for at den skal være en rollemodell i lokalsamfunnet. God aktivitet i trygge rammer tilpasset alle behov er en krevende jobb. Viktige roller må være på plass og kompetanse i hver rolle er avgjørende for at identiteten til klubben blir troverdig og helhetlig.

Nedenfor er de tre viktigste dokumentene som Osterøy IL har arbeidet med og som beskriver vårt arbeid for å være en kvalitetsklubb.

Klubbhandbok for Osterøy IL Fotball

Sportsplan

Økonomihandboka

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai