Kontaktpersonar

Styret i Osterøy IL Fotballgruppa 2021

Leder Arnbjørn Vevle arnbjorn@vevlemek.no 483 28 421
Nestleder/Skriver Roald Martinsen
roald.martinsen@gmail.com 922 95 432
Økonomileder/Kasserar Monica Vevle monica@vevlemek.no 

/

957 66 290

Styremedlem Tine May Svenheim missnos@hotmail.com
Styremedlem Stig Eknes stig@hansen-eknes.no  908 54 429
Styremedlem Håvard Nygård havard.nygard@larsjonsson.no
Styremedlem John Erik Jørgensen john.erik@informativ.no 908 70 659
Leder sportsnemnd Stig Eknes stig@hansen-eknes.no  908 54 429
Leder anleggsnemnd Håvard Nygård havard.nygard@larsjonsson.no             
Leder økonominemnd               John Erik Jørgensen         john.erik@informativ.no 908 70 659

.

.

Trenere/lagledere Osterøy IL Fotballgruppa

se oppdatert info om kontaktpersoner for Osterøy IL sine lag på NFF sine sider: 

https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/hjem/?fiksId=900

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai