Kjreplan

«

KJØREPLAN

 

 

 

Lørdag 24/3 :

                   Kl. 09.55 : Det  er  5 min. til Opn.ser. startar (Speaker)

                  

                   Kl. 09.58 : Det er 2 min. til ……………………………..

                                        Lyset dempes i hallen alle stiller opp.   

                   Kl. 10.00 : Avspeling HaFo – song kort  instrumentalversjon.

 

                   Kl. 10.02 : Velkomstord.

 

                   Kl. 10.03 : Tale ved Astrid Brandal Øvsthus.  (Offisiell opning)

 

                   Kl. 10.08 : Presentasjon av orkester og markering mot narkotika.  

                  

                   Kl. 10.10 : Framføring av HaFo – sangen.

 

                   Kl. 10.15 : Innmarsj og presentasjon av laga.

 

                   Kl. 10.25 : 1. Omgang Handball.

 

                   Kl. 10.37 : Pause for byte av ball. Ikkje sidebyte.

 

                   Kl. 10.38 : 2.Omgang Fotball.

 

                   Kl. 10.50 : Utdeling av banas bestepris i HaFo

                                     eit maleri av HaFo-kunstnar Kjerstin Njåstad.

                                     Utdelast av ordførar Kari F. Aakre.

                                     Takk til laga utdeling av ei rose til alle på begge laga.

                   

                   Kl. 11.00 : Klar til kampavvikling Bilde av laga.
                                     Autografskriving Sal C

 

                   Kl. 11.10 : Kampstart turnering.

                  

                   Kl. 15.00 : Premieutdeling for 3. og 4. klassetrinn.

                  

                   Kl. 16.30 : Premieutdeling for 5. klassetrinn.             

 

                   Kl. 17.25 : Slutt 1. dag. Avspeling av HaFo – sangen.

 

 

 

Søndag 25/3:

                   Kl. 10.50 : Enkel opning. Avspeling av HaFo – sangen.
                                     Nesten mørkt.

 

                   Kl. 11.00 : Turneringa fortsetter med spel på tre baner.

                  

                   Kl. 12.50 : Premieutdeling for 6. og 7. klassetrinn ikkje til finale.

  

                   Kl. 13.15 : Finaler 6 Gutar 6 Jenter 6Miks

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar