Jubileumsbok

«

Osterøy IL jubileumsbok

KJØP JUBILEUMSBOKA I BUTIKK

Frå onsdag 5. desember kjem jubileumsboka i sal i fleire av daglegvarebutikkane på Osterøy:
• Rema 1000 Lonevåg
• KIWI Haus
• Extra Valestrand

Det vert og stands fleire stader rundt omkring på Osterøy.

Tidspunkt vert annonsert på Facebook.

Pris for kjøp i butikk og på stands kr 350-

FÅ JUBILEUMSBOKA TILSENDT

I tillegg vert det mogeleg å bestille boka direkte frå Osterøy IL og få den tilsendt pr. post. Ei bestilling av jubileumsboka må innehalde følgjande informasjon:

• Namn adresse og postnr./stad til mottakar.
• Namn på betalar (for å registrere innbetaling i bank eller Vipps)
• E-post
• Mobilnummer

Pris for tilsendt jubileumsbok kr 470