COVID-19 Oppdatering frå Hordaland friidrettskrets for perioden 7.11. – 23.11.2020

COVID-19 Oppdatering  frå Hordaland friidrettskrets for perioden 7.11. 23.11.2020

Link til Friidrettsforbundet si samleside om KORONA og SMITTEVERN   

Smitteverntiltaka frå 7.11.  i Bergensregionen gjeld også Osterøy kommune

For Osterøy IL vil det og vera ein del info som vert lagt ut på dei ulike facebooksidene.