Årsmøte Handballgruppa 14. Mars kl. 19:30

Det blir årsmøte i handballgruppa Onsdag 14. Mars 2018

Tid: 19:30

Sted: Klubbhuset på Hatland

Saker til årsmøte må være sendt til styret innen 7. Mars.

osteroy@rvn.handball.no

Vanlige årsmøtesaker.

Vel møtt!

Styret