Dei gode hjelparane 2


Vivian og Kristin.

Pengar til slunken kasse?

Ein ettermiddag i november sendte desse to damene ut mellom 80 og 100 loddseljarar for fotballgruppa. Vivian Birkelid og Kristin Bergan deler ut 100 loddbøker fordelt på 26 ruter og 17 sjåførar. Kvar sjåfør med 3-4 ungar i bilen. Vivian og Kristin veit ikkje kor mykje pengar som kom inn på tilsvarande loddsal i fjor, ”men dersom alle lodda vert selde er det 50 000 kr i inntekt!”. Og det er ikkje småpengar, sjølv for ei stor fotballgruppe! Litt ønskjetenking må ein vel kunne tillate seg…

Fasiten etter kvelden vart 29 000 kr: og mange fine premiar er fordelt på heldige vinnarar.

Tekst og bilete: Ragnhild Balsvik (som vanleg utan vinnarlukke…)

 

 

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar