Tippemidlar m.m.

I følgje fylkeskommunen si webside er Osterøy Stadion tildelt kr. 130.000 til vatningsanlegg og kr. 247.000 til rehab. av lysanlegg.  Osterøy il er tildelt kr. 60.000 til merking grad. av turstigar.

link til Fordeling av spelemidlar til anlegg og kulturbygg i Hordaland
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011

link til Midlar fordelt til merking og gradering i Hordaland
Oversikt over dei som har fått tilskot

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun