Ny hovudsponsor for Osterøy IL

 

Etter ei tid med forhandlingar er no avtalen signert. Både Osterøy IL og Sparebanken Vest har store visjonar for samarbeid og utvikling, noko den treårige avtalen også legg opp til. Arbeidet med den praktiske delen er i gong, men det vil nok ta enno ei tid før alt er 100% på plass.

Styret i Osterøy IL vil samstundes nytta høvet til å retta ei særskild takk til Nordea Bank avdeling Osterøy for den støtta dei har gitt i tida som hovudsponsor for laget.

Det vil koma meir informasjon om den nye samarbeidsavtalen her på www.osteroyil.no seinare.

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar