Kamoppssettet for HaFo 2007 laurdag

hhhh

LAURDAG

Tid

R

Knr

Klasse

Bane A

Knr

Klasse

Bane B

Knr

Klasse

Bane C

 11.10

1

1

3A

Fotlandsvåg – Haus Kvit

2

3B

Haus Gul – Valestrand

3

Proff

Brann

 11.25

2

4

3A

Hosanger – Lonevåg Raud

5

4 Mix 1

Lonevåg Blå – Valestrand Svart

6

Proff

Tertnes

 11.40

3

7

3B

Lonevåg Blå – Hauge

8

4 Mix 2

Lonevåg Raud – Valestrand Kvit

9

5 G

Fotlandsvåg – Lonevåg

 11.55

4

10

4 Mix1

Lonevåg Blå – Hauge

11

6G

Valestrand – Lonevåg

12

5J

Fotlandsvåg – Lonevåg

 12.10

5

13

3B

Valestrand – Lonevåg Blå

14

4 Mix1

Valestrand Svart – Fotlandsvåg Kvit

15

5 Mix

Hauge – Haus Blå

12.25

6

16

3A

Fotlandsvåg – Hosanger

17

7G

Lonevåg Blå – Hjellvik

18

4 Mix2

 Valestrand Kvit – Fotlandsvåg Blå

12.40

7

19

4 Mix1

Fotlandsvåg Kvit – Hauge

20

3 B

Haus Gul – Hauge

21

4 Mix1

Lonevåg Blå – Hamre

12.55

8

22

3A

Haus Kvit –  Lonevåg Raud

23

4 Mix2

Lonevåg Raud – Haus

24

5 MIX

Haus Blå – Haus Raud

13.10

9

25

5G

Fotlandsvåg – Valestrand

26

5J

Lonevåg – Valestrand

27

3B

Valestrand – Hauge

13.25

10

28

5G

Lonevåg – Valestrand

29

7 Mix

Fotlandsvåg – Hamre

30

7J

Haus –  Lonevåg Raud

13.40

11

31

4 Mix1

Valestrand Svart – Hamre

32

4 Mix2

Valestrand Kvit – Haus

33

5 Mix

Hauge – Haus Raud

13.55

12

34

3A

Haus Kvit –  Hosanger

35

4 Mix1

Valestrand Svart – Hauge

36

3B

Haus Gul – Lonevåg Blå

14.10

13

37

6 J

Hjellvik – Lonevåg Blå

38

4 Mix 1

Fotlandsvåg Kvit – Hamre

39

4 Mix2

Fotlandsvåg Blå – Haus

14.25

14

40

5 G

Fotlandsvåg – Lonevåg

41

5 J

Fotlandsvåg – Valestrand

42

6G

Valestrand – Tysse

14.40

15

43

3A

Fotlandsvåg – Lonevåg Raud

44

7 Mix

Valestrand – Bruvik

45

4 Mix 1

Hamre – Hauge

14.55

16

46

4 Mix1

Lonevåg Blå – Fotlandsvåg Kvit

47

4 Mix2

Lonevåg Raud – Fotlandsvåg Blå

48

 

 

 15.10

17

49

7 Mix

Fotlandsvåg – Bruvik

50

7 Mix

Hamre – Hauge

51

 

PREMIEUTDELING 3 og 4 klasse

15.25

18

52

5 G

Lonevåg – Valestrand

53

5 J

Fotlandsvåg – Valestrand

54

5 Mix

Hauge – Haus Blå

15.40

19

55

6 J

Valestrand – Lonevåg Raud

56

6 Mix

Fotlandsvåg – Tysse

57

7 G

Lonevåg Kvit – Lonevåg Gul

15.55

20

58

5 G

Fotlandsvåg – Valestrand

59

5 J

Lonevåg – Valestrand

60

5 Mix

Hauge – Haus Raud

16.10

21

61

6 J

Valestrand – Haus

62

6 Mix

Fotlandsvåg – Haus

63

7 J

Valestrand – Haus

16.25

22

64

5 J

Fotlandsvåg – Lonevåg

65

5 Mix

Haus Blå – Haus Raud

66

 

 

16.40

23

67

7 Mix

Valestrand – Hauge

68

 

 

69

 

PREMIEUTDELING 5 klasse

16.55

23

70

6 G

Lonevåg – Tysse

71

6 J

Lonevåg Raud – Haus

72

 

0

17.10

24

73

6 Mix

Fotlandsvåg – Hosanger

74

7 G

Hjellvik – Lonevåg Kvit

75

7 J

Valestrand – Lonevåg Raud

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai