Kjempestor påmelding

 

Etter å delt ut 318 deltakarmedaljar i fjor, trudde arrangøren at når 60 % oppslutning blandt skuleelevane frå 3. – 7. klassetrinn var nådd, måtte det i år i beste fall stagnera.
Ei påmelding av 162 jenter og 196 gutar er stort og gjev oss ei stor utfordring, men også ein stor oppmuntring til å få arrangementet best mogeleg for alle 358 påmeldte med familie, venner og andre interesserte.
Alle er velkomne til opninga kl. 10.00 lørdag og under heile HaFo – helga i Osterøyhallen. Gratis adgang for alle.