Opningstalar

 

Når  5 – årsjubileumet for HaFo-en er i år, er det naturleg at oppvekstsjefen i
Osterøy Kommune står for den offisielle opninga, lørdag 24. mars  kl. 10.00.
Samarbeid og positiv aktivitet med elevane på barneskulane i sentrum, vil nok vera litt av innhaldet i opningstalen. Arrangøren er takksam for at Astrid Brandal Øvsthus
stiller opp på opninga.

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov