Opningstalar

 

Når  5 – årsjubileumet for HaFo-en er i år, er det naturleg at oppvekstsjefen i
Osterøy Kommune står for den offisielle opninga, lørdag 24. mars  kl. 10.00.
Samarbeid og positiv aktivitet med elevane på barneskulane i sentrum, vil nok vera litt av innhaldet i opningstalen. Arrangøren er takksam for at Astrid Brandal Øvsthus
stiller opp på opninga.

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai