Årsmøte

 

Innkalling og saksliste Årsmøte OiL Handball 2012


TORSDAG 23. februar 2012

KL. 18.00- 19.00 – KLUBBHUSET PÅ HATLAND.


SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste

2. Val av ordstyrar, referent og 2 til å skriva under møtereferatet.

3. Årsmelding 2011

4. Rekneskap 2011

5. Budsjett 2012

6. Kontingent

7. Val

8. Innkomne saker

9. Ymse


Kaffi og noko attåt.

Håpar mange har høve til å koma !


VEL MØTT !

styret

 

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov