Lisens

Minner om at alle spelarar og dommarar som er aktive i organisert håndballaktivitet, skal betala lisens frå og med det kalendaråret dei fyller 13 år.

Dersom de ikkje har motteke giro frå forbundet, kan de få eit personleg kid nr. hjå Laila Borge, send ein e-post til: borge.laila@gmail.com.