VÅRSPRETTEN

De som skal delta i Vårspretten gir beskjed til Åshill, slik at vi kan sende felles påmelding.

VÅRSPRETTEN 2007

 

I.L. Bjørnar innbyr med dette for 33. gang til sin tradisjonelle vårturnering. Dette er en håndballturnering for jenter og gutter i følgende                klasser:         

J.10 og G.10 født 1997 eller senere

J.11 og G.11 født 1996 eller senere

J.12 og G.12 født 1995 eller senere

J.13 og G.13 født 1994 eller senere

J.14 og G.14 født 1993 eller senere

J.15 og G.15 født 1992 eller senere

J.16 og G.16 født 1991 eller senere

J.17 og G.17 født 1990 eller senere

J.18 og G.18 født 1989 eller senere

Minihåndballturnering for:

J. 9 og G. 9 født 1998 eller senere

J. 8 og G. 8 født 1999 eller senere

                    J. 7 og G. 7 født 2000 eller senere

Blandete lag (BL) kan meldes på i minihåndballturneringen. Disse lagene må regne med enten å spille i sin årsklasse mot guttene eller i årsklassen over mot jentene.

 

Vi tar forbehold om sammenslåing av klasser. Hvis vi i en klasse får mindre enn fire lag påmeldt, arrangeres det ikke turnering i denne klassen.

 

NB! NYE KLASSER. DET ER DISSE ALDERSBESTEMMELSENE SOM VIL GJELDE I KRETSSERIEN 2007/2008.

 

Aktuelle spilledager:

Kampene vil bli spilt i Haukelandshallen og Bjørnarhallen på følgende datoer: 20/4, 21/4, 22/4 23/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4, 29/4, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 14/5 og 15/5.

Minihåndball lørdag 21/4 og søndag 22/4 i Bjørnarhallen.

J/G.10 og 11 spiller alle kampene sine samme dag, på følgende dager

28/4, 29/4, 5/5, 11/5 eller 12/5. Hvis andre dager må brukes vil lagene bli kontaktet.

 

Spilletider:

I innledning – og i sluttspillet til og med semifinalen:

J/G 10                                  1x 15 minutter

J/G 11,12,13,14                          1x 20 minutter

J/G 15,16,17,18                         1x 25 minutter

I A – og B finalene

J/G 12,13,14,15,16,17 og 18                    2x 15 min. m. 5 minutters pause 

minihåndball

Alle klasser                            1x 15 minutter

 

Puljespill:

Lagene vil bli inndelt i puljer på 3 – 5 lag. I puljene spilles det enkel serie og de to beste lagene går til A-, de resterende til B-SLUTTSPILL.

Ved poenglikhet i puljespillet avgjøres rekkefølgen slik:

a)Poeng i innbyrdes kamper.

b)Målforskjell i innbyrdes kamper.

c)Flest scorede mål i innbyrdes kamper

d)Målforskjell i samtlige kamper i puljen.

e)Flest scorede mål i samtlige kamper i puljen.

f)Loddtrekning

Lag som ikke møter til en eller flere av de innledende kampene, kan ikke gå videre og lagets resultater teller ikke.

NB! Det vil ikke bli B-SLUTTSPILL hvis det i en klasse er påmeldt 10 lag eller mindre.

I minihåndball og J/G.10 og 11spiller alle lag minst tre kamper og det arrangeres ikke sluttspill.

 

Sluttspill:Ved uavgjorte kamper i sluttspillet avgjøres kampene ved ”sudden death” på følgende måte: Det foretaes loddtrekning om hvilket lag som skal ta avkast. Det laget som får det første målet vinner. Hvis avgjørelsen ikke foreligger etter 5 minutters spill, blir resultatet avgjort ved straffekastkonkurranse i følge NHF sine regler for J/G 16/17/18 og ved myntkast i de øvrige klassene.

 

Dommere: Kampene i klassene fra og med 12 til og med 18 ledes av godkjente aktive dommere fra NHF Region Vest-Norge.

 

Jury og protester: Det oppnevnes en jury på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Denne behandler eventuelle protester. Den skriftlige protesten må leveres turneringsledelsen umiddelbart etter kampslutt. Protestgebyr: 600 kr.         

 

Deltakere: Hvis et lag har påmeldt flere lag i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene. Før første kamp i turneringen skal det leveres navneliste over samtlige ledere og spillere på laget. Listen ajourføres hvis nye spillere kommer til.

Vi presiserer at ved klubbskifte kan ikke spilleren delta for sin nye klubb før skriftlig tillatelse fra NHF forligger.

Ordensregler: All bruk av alkohol er forbudt. Garderober skal forlates i den stand man fant dem i. Lederne er ansvarlig for at lagene rydder etter seg. Vi minner om at kun tubeklister er tillatt, og da kun for J/G 16,17 og 18.

 

Premiering: Finalistene i såvel A- som B-sluttspill vil bli personlig premiert i samtlige klasser. I tillegg blir det pokaler til finalistene i A-sluttspillet.

I minihåndball og i ti – og elleveårsklassen blir det ikke kåret noen vinner. Alle deltakerne blir premiert likt. Vi presiserer at premieringen er begrenset til åtte spillere pr. lag i minihåndballturneringen.

Det deles ut en vandrepokal som tilfaller det beste idrettslaget i turneringen.

 

Underholdning: Det vil bli vist tegnefilmer i klubbrommet i

Bjørnarhallen under minihåndballturneringen.                    

 

Startkontingent: kr.550

Det gis rabatt ved mange påmeldte lag i den ordinære turneringen.

(se påmeldingskjema).

Startkontingent for minihåndball: Kr 350.

 

Påmeldingsfrist: Påmelding av lag må være oss i hende 6/3-2007.

Hvis vi får for mange lag påmeldt, vil lagene komme med i den rekkefølge de meldes på.

 

For påmelding:

Fyll ut vedlagte påmeldingskjema.

Påmeldingen sendes til:

IL Bjørnar- Håndballturnering

Svein Arne Myklebust

Hølbekken 234,5262 Arnatveit.

Eller som E- post til: samykl@online.no

Tlf.pr.55242177,tlf.arb.55254708,mobil.41192479 fax:55240790

 

Vi vil også sette pris på å ha en kontaktperson for hvert av de påmeldte lagene, med telefon og E- post adresse.

Fyll gjerne ut og send med vedlagte liste

Betaling: Til bankkonto 3624 55 54898. Bruk adressen over.

 

Vi gir også i år lagene mulighet til å krysse av i påmeldingskjemaet om de ønsker

1)å spre innledningskampene

2)å konsentrere innledningskampene til en dag. 

3)å konsentrere innledningskampene til en dag i slutten av turneringen.

DET ER OGSÅ VIKTIG Å FÅ VITE OM DET ER DATOER LAGENE IKKE KAN SPILLE. DET SETTES OGSÅ AV PLASS I PÅMELDINGSSKJEMAET TIL SLIKE MELDINGER.

 

Innbydelse og påmeldingskjema, terminliste og resultater vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.bjornar.no

 

Med vennlig hilsen for IL Bjørnar

Svein Arne Myklebust.

 

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun