Gildefondet

Gildefondet

Vi ønsker å bidra til at unge talenter rekrutteres og videreutvikles og har derfor opprettet et fond – Gildefondet – som to ganger i året deler ut midler. Totalt 300 stipender à kr 10 000,- skal deles ut i 2007.

Vår primære målgruppe er klubber/lag/foreninger som driver med idrett eller kultur.

Neste søknadsfrist er 29. januar 2007

Riksaktiviteter
Gilde sponser Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norges Håndballforbund i deres arbeid med utvikling av talenter.

Din klubb innenfor disse forbundene kan søke om utstyrspakker til verdi kr 10.000. Søknadsskjema samarbeid med forbund.

I juryene sitter representanter fra det enkelte forbund og fra Gilde.

Lokale aktiviteter
Gilde ønsker også å støtte lokale aktiviteter for ungdom innen idrett og kultur. 

Ditt lag/forening kan søke om kr 10.000 til utstyr som er nødvendig for å utøve din aktivitet. Søknadsskjema lokale juryer.

I de lokale juryene sitter det representanter fra Gildes ledelse, ansatte, tillitsvalgte og eiere.