Litt om 2021 sesongen

Ein framleis uvanleg sesong med corona restriksjonar i første del av året og tilnærma utan restriktsjonar frå hausten av, men i desember kom det nye restriksjonar. Likevel har det vore fleire lyspunkt og lagsrekordar.

4 nye lagsrekordar.  Magnus Reigstad 7,14 i lengde, Trygve F Mjelde 3,46,98 på 1500m,  Dagfinn Gjerstad 5,31,79 på 2000m.   Nora Bergan sprang 1 engelsk mil på 4,59,6 i Arna. Diverre svikta elektronisk tidtaking i tillegg til at det ikkje var backuptidtaking. Manuell tid  4,59,6 vart teken av våre trenarar.  Tida ville også ha vorte registrert som kretsrekord om tidtakinga ikkje hadde svikta i Arna.

Link til litt om 2021 sesongen     wordversjon

Magnus Reigstad lagsrekord i lengde med 7,14 og fleire hopp over 7 meter.

Gode trenarar og utøvarar

Trygve F Mjelde og Markus Loftås

Vegard H Trefall og Aslak Monstad