Snart kjem det tøffare tiltak mot Corona.

l

Ingen virus her, berre god utsikt.

Varieriande og krevjande terreng er ingen hindring om ein vil unngå å møta nokon.

Endeleg kjem provianten til nytte når ein søkjer tilflukt ute i naturen. På Osterøy ligg det  lagra naudproviant i dei gamle kommunehusa. For å styrkja kommuneøkonomien vert det frå idag sal av proviant til alt er ute. For å unngå store ansamlingar av folk vert salet frå dei gamle kommunehusa.

Nesten 60 år gamal RSP framleis velsmakande og næringsrik.

Går det mot ein sesong med mest avlysingar av idrettsarrangement ?.  Vidar Simmenes har god tru på at juleløpet 26. desember 2020 kan gå som planlagt.  Les også om avlysingar av stevne og organisisert trening grunna Corona. 

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun