Årsmøte i friidrettsgruppa 9.3.2020

Herdis Helle held fram som styreleiar.

Val av styre 9.3.2020

Leiar: Herdis Helle (2020)
Nestleiar: Bjarte Vik (2020-2021)
Kasserar: Ingri Mjelde Birkeland (2020-2021)
Styremedlem: Tore Hannisdal (2020-2021)

Ikkje på val:
Styremedlem Karoline Loftås (2019-2020),
Styremedlem Helge Tysse (2019-2020),
Styremedlem Kjetil Stokke (2019-2020).  

årsmelding 2919    referat årsmøte 9.3.2020

Ny valnemnd: Mats-Eirik Elvik (leiar), Bjarte Lohne og Helga Reigstad.

For dei 13 frammøtte vart det også eit matnyttig årsmøte.

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar