Årsmøte for 2018 i friidrettsgruppa 17. februar 2019

Årsmelding 2018 og val for 2019

9 personar tilstades på årsmøtet. Årsmøtesakene gjekk greitt gjennom med nokre få kommentarar. Meitr info kjem

Val styre 2019 på årsmøte 17. mars 2019

Det nye styret for 2019 ser slik ut: 

Herdis Helle (leiar 2019)
Bjarte Vik (nestleiar 2018-2019)
Arne Reigstad (kasserar 2018-2019)
Karoline Loftås styremedlem (2019-2020)
Helge Tysse (styremedlem (2019-2020)
Kurt Vatle (styremedlem 2018-2019)
Kjetil Stokke (styremedlem 2019-2020)
Helga Reigstad (varamedlem 2019)
Tore Hannisdal (varamedlem 2019
Ungdomsrepresentantar: Anniken Mjelde (2019) og Aslak Monstad (2019). 

Årsmøtet vedtok at viss ein finn ein ny leiarkandidat, vil gruppa halda eit ekstraordinært årsmøte. 

Ann Christin Reigstad har elles sagt seg villig til å vera oppmann for gutar og jenter utanfor styret.

Ny valnemnd 2020: Mats-Eirik Elvik (leiar), Ingri Mjelde Birkeland og Bjarte Lohne.

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun