Gamle rekordar vert nye rekordar

Det visar seg no at fleire av resultata faktisk var betre enn dåverande kretsrekordar for Hordaland.  Vi har teke dette opp med friidrettskretsen sitt historiske leksikon Stein Fossen om oppretting av statistikkar og rettmessig registrering av kretsrekordar for Hordaland.  Bjarte Vik som er redaktør for 100års soga, kan lova fleire godbitar, men dei må venta til bokverket kjem for sal i god tid før julehandelen.

At dei nyoppdaga resultata vert godkjent som lagsrekordar reknar vi med at friidrettsgruppa sitt styre ser som uproblematisk. Det står att ein del kontroll og sjekking av resultatlister m.m. mot historiske statistikkar før dei nye rekordane vert offisielle.

Styreleiar Herdis Helle er varsla om dette og vil gå inn for det.

Desse jentene hadde mange fine resultat tidleg på 80 talet.

Aktivitetar