Skulestevne 2011 for 6. og 7. klasse

Osterøy Stadion 13.9.2011.

alle resultat
Trass i trugande vermeldingar var det omlag 25 elevar frå fleire av skulane på Osterøy som deltok på dette stevnet.

nokre bilete 13.9.