Skulestevne 2011 for 6. og 7. klasse

Osterøy Stadion 13.9.2011.

alle resultat
Trass i trugande vermeldingar var det omlag 25 elevar frå fleire av skulane på Osterøy som deltok på dette stevnet.

nokre bilete 13.9.

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar