Årsmøte 7.3.2010

 

På ekstraordinært årsmøte 7. mars vart det valt nytt styre i friidrettsgruppa.
Styret for 2010 ser slik ut:

Leiar: Åse Bergheim
Nestleiar/sportsleg leiar: Mats E. Elvik
Kasserar: Ole J. Mjøs
Skrivar: Annette Bru
Oppmann senior/junior: Bjarte Lohne
Oppmann jenter/gutar: Sonja Loftås

1. vara: Jørn Vad
2. vara: Kjetil Stokke

Andre verv: Arrangementsansvarleg: Karl J. Reigstad

Valnemnd: Sigbjørn Reigstad, Hilde Aasheim og Rita Lampe.

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
24 mai