Årsmøte 21.2.2010

Som "vanleg" god plass på årsmøte. 9 hadde funne veien til Stadionbygget.
Dei fleste sakene gjekk greitt unna, men valet enda opp med at det vert kalla inn til nytt årsmøte søndag 7. mars kl. 1800 i Stadionbygget.

Årsmøtereferat og oppdatert årsmelding vert lagt ut seinare.

1. Ingen merknad til innkalling og saksliste.
2. Ole J Mjøs valt til møteleiar. Referent Mats E Elvik.
3. Årsmelding 2009. Vedtatt med nokre tillegg/endringar.
4. Rekneskap 2009. Vedtatt
5. Budsjett 2010. Som budsjett 2009.
6. Val. Ettersom det ikkje var leiarkandidat,  vart det vedteke innkalling til ekstraordinært årsmøte søndag 7. mars kl. 1800.
7. Val tingrepresentantar. Styret får fullmakt til å velja/peika ut.
8. Handlingsplan 2010. Vert og sak på ekstraordinært årsmøte 7. mars.


Årsmøte friidrett 21.2.2010

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov