Løpa i april 2023 vart UTSETT grunna utskifting av kunstgras og oppgradering m.m. av idrettsplassen.

Merk at det er fleire nye datoar og starttider for løpa resten av sesongen.

Start for løp (april-sept.): «gåande»  frå kl. 18.45  og  «hovedfelt» med tidtaking kl.1900.

Tida i ”gåfeltet” vert registrert med 30 minutt eller meir. 

Påmelding ved start. Startpengar kr. 30,-. (ikkje lisenspliktig Osterøy IL/friidrett vipps  121337       
(sist oppdatert 30.5.2023)

Løpsdatoar resten av sesongen 2023

30.6.  –  14.7.   –  21.7.  –  4.8.  –  8.9.  –  15.9.

og juleløp 26.12. kl. 12.00  og nyttårsløp 31.12.  kl. 14.00

Resultat 9.6.2023. Sol + 20 grader. 40 deltakarar. Ingen utmerkingar for sum løp   Resultatfil 2023    Neste løp 30. juni kl. 18.45 oo kl. 19.00

          sum løp   bestetid sum løp
Tid løp 3 P pg Fornavn Etternavn løp pers T23 L23
1905   14 Ingri M  Birkeland 27 1733 1819 2
1956 12 Mirjam Mjelde 45 1845 1929 2
2225 p 4 Margrethe Fjellskålnes 1 2225 2225 1
3000 9 Mirte Ruud 3 3000 3000 3
3255 3 Randi Kleppe 414 2045 3255 3
3643 p 1 Ingvild Torgersen 1 3643 3643 1
3808 1 Marit V Edvardsdal 233 2841 3808 3
5100 Liv Simmenes 445 1916 4711 3
1558   15 Marius Hauge 8 1557 1557 3
1603 5 Baard Raknes 51 1558 1603 2
1637 4 Sigbjørn Reigstad 274 1457 1637 1
1644 8 Eirik B Mjelde 35 1620 1641 2
1741 6 Øystein Horsås 94 1540 1737 2
1758 1 Øyvind B Mjelde 80 1533 1758 1
1822 Per Ole Mostrøm 143 1551 1820 2
1853 Brage Mjelde Hanstveit 4 1722 1749 2
1855 p Lars M Fjeldstad 1 1855 1855 1
1928 Torbjørn Småland 46 1645 1850 2
1947 p Alexander Thunestvedt 1 1947 1947 1
2040 3 Bjarte Vik 61 1324 1835 3
2100 5 Jonas Skjerven 3 1516 1516 2
2100 Dagfinn Gjerstad 17 1446 1752 3
2100 Noah Birkeland Raknes 39 1455 2100 1
2112 Gisle Raknes 24 1727 1836 2
2112 1 Tore Hannisdal 51 1655 1820 3
2112 p Daniel Hansen Bruvik 1 2112 2112 1
2225 Jørn Fjellskålnes 6 1743 2225 1
2507 Kurt Vatle 43 1843 2212 2
2941 p Martin-Santos Valestrand 3 2941 2941 1
2959 p Rami El-Alwa 1 2959 2959 1
3000 Øyvind S Fotland 57 2046 2929 2
3000 Tormod Reigstad 66 1928 3000 1
3042 p Rayan Abdel Kader Alalwa 2 3042 3042 1
3643 Glenn Torgersen 3 2308 3643 1
3711 p Odin Mjøs 1 3711 3711 1
3711 Rikard N Mjøs 2 2216 3711 1
3936 Helge V Edvardsdal 57 2043 3534 2
3936 Eirik Akerø Edvardsdal 3 3534 3534 3
4049 Roald Rosnes 321 2115 4049 3
5100 Vidar Simmenes 442 1532 3538 3