Tinestafetten 2008

Tinestafetten 2008.
Mykje Osterøy i Tinestafetten i Knarvik 22. mai 2008

Knarvik 22. mai
Skansemyren 21. og 22. mai