Vidars æresesløp 19.4.2008

19.4.2008 Bakkeløp Reigstad-Hånipa "Vidar Simmenes æresløp". I anledning opprykk til ny klasse V60-64 vart det arrangert løp Reigstad-Hånipa. Hånipa ca 3km langt med høgdeskildnad ca + 300m. Deltinga var imponerande god med 67 totalt . Veret var flott med sol og nesten stille.
"Startpengane" kr. 5000 skal gå til "almennyttige" sportslege tiltak.
9 kvinner og 20 menn registrert med tid. Utan tid 38 delt. SUM 67 delt. Om dette vert noko fast vårleg innslag får tida visa.

Resultat Bakkeløp Reigstad – Hånipa 19.4.2008
ca km og 300m høgdeskildnad

16,41 Brit-Helen Simmenes
20,23 Anette Bru
25,12 Eli Simmenes
28,27 Solveig S Fotland
29,52 Liv Simmenes
32,27 Siri Hauge
33,41 Ann Chr. Reigstad
44,00 May Elin Haugland
44,40 Helga Reigstad

15,07 Terje Simmenes
15,40 Bjarte Vik
19,14 Petter H Sæbø
20,12 Martin N Mjøs
20,37 Arild Mostrøm

21,18 Per Ole Mostrøm
21,33 Arne Reigstad
22,04 Ole J Mjøs
22,32 Dag R Aasheim
22,34 Håvard Hegg Lunde
24,44 Ove Normann
25,00 Torbjørn Simmenes
27,07 Vidar Simmenes
29,59 Gunnar Strømsnes
32,31 Håkon Aasheim
35,59 Hjalmar Hauge
44,00 Sebastian Haugland
44,31 Andreas Markmanrud
44,31 Markus Markmanrud
44,35 Eystein Markmanrud

Turvegen Reigstad-Hånipa (eller kvar ein no starta) er ein av mange nytta turvegar i Valestrandsområdet.

Bilder frå løpet/arrangementet 19.4.2008