Alle tiders!

Sesongen 2007 er no over og Alle tiders-statistikken for Osterøy IL er no oppdatert. Det er eit stort materiale som vert handtert i samband med desse statistikkane, så om ein oppdagar feil eller manglar, er det berre å senda ein e-post til elisimm@frisurf.no så skal me sjå om ikkje me kan få retta det opp.

Lags- og banerekordane vert oppdaterte fortløpande, men alle tidersen vert fornya etter kvar sesong. No byrjar snart inneseongen 2008, då er det nye muligheiter til å setja personlege rekordar, lagsrekordar, aldersrekordar, og ikkje minst sikra poeng til neste års serie!