Idrettskulestart på Valestrand

Idrettsskulestart 8. oktober 2007
Idrettskulen heldt det gåande til t.o.m. 3. desember. Etter nyttår held idrettsskulen på til påske.

1. og 2. klasse


1. og 2. klasse


3. og 4. klassingar

Aktivitetar

18 feb
Valestrandsmarka Rundt
Furubakken idrettsplass
23 feb