Idrettskulestart på Valestrand

Idrettsskulestart 8. oktober 2007
Idrettskulen heldt det gåande til t.o.m. 3. desember. Etter nyttår held idrettsskulen på til påske.

1. og 2. klasse


1. og 2. klasse


3. og 4. klassingar