Haustrimmen 22.8.2007

Sol +20 og fint på Haustrimmen. 21 delt.
17.17 Kjell R Standal
17.31 Magne Vikne
17.34 John Bernes

20.22 Elise Vikne
26.06 Liv Simmenes
27.45 Randi Kleppe

alle res 2007   
  arkiv Haustrimmen

neste løp 5. september

Bilde 22.8.2007

Elise sprang på 20,22


252 Kjell R Standal først i mål på 17.17


Liv Simmenes 26.06