Haustrimmen

Haustrimmen 5. løp 20.6.2007
Haustrimmen  sol +20 tørt og god løype. 15 deltakarar.
res 2007 

Stephan Vik 17.02
Magne Vikne 17.11
John Bernes 17.14
Randi Kleppe 26.23
neste løp 4. juli

bilde 20.6.2007


kjente tilskodarar er spente på kven som kjem først


Steptan Vik i teten føre Magne Vikne


John Bernes heng bra med og


Arne Mjelde og Johannes Melve


Jim Martin Vatle


Magne Vikne


Jonas Mjelde


Innspurt for dei som har det mindre travelt


Mjeldavatnet


Haus kyrkja


Mjeldalen

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
24 mai