Dommarkurs 17. og 18. februar 2007

Dommarkurs Friidrett på Hatland 17.-18.februar.


Nye og "gamle" dommarar på skulebenken

I løpet av kurset vart kjente og mindre kjente reglar gjennomgått


Fri hadde og ein delegasjon med "gamle" og nye dommarar med på kurset.


Johan Holstad frå friidrettskretsen sitt dommarutval var og tilstades.


Forelesar  Odd Lahn-Johannessen.