3.2.2007 Årsfest og premiering for gutar og jenterÅrsfest/premiering 2006 sesongen i klubbhuset Osterøy Stadion for gutar/jenter.

stimm unge aina L
Stimulansepremie: Kjetil Stokke              Aina Løkkevik (utdelt tidlegare)


Største poengsankar i serien:  Markus Loftås og  Sigrid Borge


1000 poeng-nål:  Johannes Langhelle, Stig A Langeland, Markus Loftås og  Vebjørn Borge (Jon A Løkkevik ikkje tilstades)


Napp i Vandrepokal Kast  til: Johannes  Langhelle

Det var og premieutdeling i Osterøy Friidrett 2006.link
Deltakarar med resultat i minst 5 ulike øvingar vert premiert

nr. 1 Markus Loftås, nr. 2 Vebjørn Borge, nr. 3 Johannes N Langhelle, nr. 4 Stig A Langeland og nr. 5 Sebastian Haugland

Her er ein del av dei som fekk deltakarpremie

Ikkje alle på plass men nr. 2 Sigrid Borge, nr. 3 Karoline Loftås, deltakarpremie til:  Kristin Lone, Tarikwa Reigstad og Bjørg Nedreli