UM i Stangehallen 26. -28. januar 2007

Stangehallen 27.1. UM-gull til Jon Anders og Aina
Resultatlink

Jon Anders G16.  60m pers
før UM inne 7.37
UM-gull på  på 60m med 7,36

7.35 pers og beste tid i semifinalen.
(1015p på Tyrvingtabellen).

7,41 i forsøket og 3. beste tid av 38 startande.
Aina J18/19.  60m  pers inne
før UM 8.02
UM-gull på  60m med 7,87
(1008p på Tyrvingtabellen)

også 8,00 i semi og 3. beste tid

8,00 i forsøket på ny pers 8,00 og 3. beste tid av 30 startande.