-Friidrett

sist oppdatert 25.3.2019

 Friidrett: 

Lagsbok 1947-48    1949-50(t.o.m.10.9.50)    

Lagsrekordar: fleire kjem     pr. 1946    1949     1950    1955     1956    1957    1958      1960    1961     1967rekordrapport4x1500m      1974   1980    1988 

Mosjonsløp:    Mjeldalsløpet 1998      Hannisdalsløpet 2002    

Rekneskapsbok 1967   

Stevnebrev 1923-25  

Treningsdagbok Olav Solberg Reigstad  1952-58   og  1959-67    

Statistikk: meir kjem   statistikk 1932-46

Trening:    treningsprogram mellomdistanse jan-mai    treningsprogram sprint jan-apr     

Til dei aktive   1981   

Årsmeldingar     1947    1948    1949   1950    1951(ingen aktivitet?)    1952    1953    1954    1955   1956    1957hovedårsmelding   1958hovedårsmelding   1959hovedårsmelding   1960    1961    1962    1963    1964    1965   1966    1967   1968    1969    1970    1971    1972    1973    1974   1975    1976    1977    1978   1979    1980    1981    1982    1983  1984    1985   1986   1987    1988    1989   1989årsmøteomframt-20.nov     1988utdrag   1989utdrag   1990kort   1990   1991   1992     1992-28.okt ekstra årsmøte    1993    1994    1995    1996    1996aarsmøte-nov       1996-omframt-des         1997    1997utdrag   1998     1999(årsmøte jan2000)    1999kort   2000    2001    2001kort     2002   2003     2004     2004kort    2005    2006    2007kort     2008      2009      2009 kort    2010     2010kort     2011kort    2012kort      2013kort     2014     2015    2015kort    2016    2017     2018    

Ymse

Diplomar musikkgjetteleik 1978-2014