Årsmøte Osterøy IL 21. mars 2018 kl. 1900 i klubbhuset

Ein av postane på programmet var at leiar Svein Lohne (til venstre) delte ut det synlege beviset på æresmedlemskapen til Jørgen Varden. Jørgen vart oppnemnd i fjor medan årsmøtet i år utnemnde Vidar Simmenes til ny æresmedlem. Vidar har ei svært lang og tru teneste i laget bak seg, men har særleg lagt ned eit enormt arbeid i å ta vare på laget sitt arkiv og historie. Elles gjekk alle saker greitt gjennom og Svein Lohne tok attval som leiar for 2018.

Aktivitetar

02 mar
03 mar
24 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar