Årsmøte Osterøy IL 21. mars 2018 kl. 1900 i klubbhuset

Ein av postane på programmet var at leiar Svein Lohne (til venstre) delte ut det synlege beviset på æresmedlemskapen til Jørgen Varden. Jørgen vart oppnemnd i fjor medan årsmøtet i år utnemnde Vidar Simmenes til ny æresmedlem. Vidar har ei svært lang og tru teneste i laget bak seg, men har særleg lagt ned eit enormt arbeid i å ta vare på laget sitt arkiv og historie. Elles gjekk alle saker greitt gjennom og Svein Lohne tok attval som leiar for 2018.

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov