Bli med på Osterøy sitt Vinterakademi!

Osterøy Fotball inviterer i år jenter og gutar født 2002 – 2006 til VINTERAKADEMI.

Alle aktive utøvarar i aldersgruppa er velkommen til å delta, men det vil verta sett krav til innsats, engasjement, disiplin og respekt overfor både medspelarar og trenarar. 

Vidar Fossdal vil, saman med instruktørar frå Osterøy IL sine G16og G19 lag, stå for det sportslege opplegget.

Inndeling i grupper vil skje etter alder, ferdighet og innsats.

Det vil verta fokus på kvalitet på kvar trening, og målet er å sørge for utvikling avindividuelle ferdighetar og godt samspel på bana.

Alle vil få ein eigen vinterball som dei sjølve er ansvarleg for og som dei må ha med på trening!

DEL 1: 7. november – 19. desember

DEL 2: 9. januar – 19. mars

TRENINGSTIDER: Laurdagar klokka 1200 – 1330

ARRANGØR: Osterøy IL, Fotballgruppa

STAD: Kunstgrasbana i Fugledalen

PÅMELDINGSAVGIFT: KR. 950,- (inkludert ball)

Merk innnbetaling ĢVinterakademi + Namn på deltakarģ. Påmelding er ikkje gyldig FØR betaling er registrert.

Påmelding er bindande. Betaling til kontonr. 3632 54 62056

Påmelding til Kim Solberg på e-post ks@lobas.no