Dugnad på tribuna i Fugledalen

Ferdigstillinga av det flotte anlegget vårt i Fugledalen er i siste fase, ved at tribunen no er under oppføring. Dekket på tribuna skal leggjast på dugnad, og i samband med dette er Fugledalen-general Ivar Solberg på jakt etter folk som kan halda ein drill.

-No er det berre det minste att for vår del, seier Ivar Solberg. – Tribuna er reist, og det einaste som gjenstår er ei trapp og eit dekke så er me i mål.

-Me legg opp til å gjere oss ferdig med dekket i neste veke og vil ha dugnad mandag, onsdag og torsdag frå kl 1800, fortsett Solberg.

Alle som kan vera med vert difor beden om å ta kontakt med Ivar Solberg på telefon 481 07 277 for å gi beskjed om kva dag dei kan stilla.

-Om nokon kun har mulighet til å stilla alle dagane, så skal dei sjølvsagt få lov til det. Dei treng ikkje føla at dei berre må stilla ein dag, smilar dugnadssjefen.

Aktivitetar

18 feb
Valestrandsmarka Rundt
Furubakken idrettsplass
23 feb