Det vert Ribbecup i år ōg

Den årvisse Mjelstad og Stokke Ribbecup er under oppsegling. I år satsar me på at det vert  innleiande kampar mandag 27. og  tysdag 28. desember. Sluttspel går etter planen onsdag 29. desember.

Fjorårsvinnarane i aktiv klasse, "Driblepik(k)ene", er allereie påmeld. Denne gongen under det audmjuke namnet "Dei som vann i fjor". Her er det med andre ord rom for "Dei som vinn i år"….

Frist for påmelding er sett til 15. desember, så her gjeld det å vera om seg.

For meir info og påmelding til årets Mjelstad og Stokke Ribbecup, sjå eigen side for dette (venstre meny)