Årsmøte i Fotballgruppa

Tid for årsmøte igjen. Tid og stad er tirsdag 23. februar kl 1900 i klubbhuset.
Sakliste som følger…

1. Godkjenning av innkalling og skaliste
2. Godkjenning av frammøtte representantar
3. Val av møteleiar og referent
4.  Årsmelding
5. Rekneskap
6. Innkomne saker
7. Treningsavgift
8. Budsjett 2010
9. Val