Innlevering av drakter


Den viktige dagen for alle trenarar og lagleiarar er onsdag 19.november

Melding frå materialforvaltar Anne Marit Hartveit:

Innlevering av drakter for alle fotballaga til Osterøy IL Onsdag 19.11.08 kl. 18.30 i Klubbhuset.

Håpar/reknar med at alle kan komma med baggen denne kvelden – viss ikkje må

de ta kontakt med meg for andre avtalar, på mob 45453885

 

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
14 jun