INNSPURT I FUGLEDALEN – Dugnadsinnkalling

No nærmar det seg med storsteg i Fugledalen. I dette høvet kallar foballgruppa inn til DUGNAD. Det er fleire oppgåver som skal fordelast blandt friviljuge for at baneprosjektet skal ferdigstillast, så oppmodinga frå leiinga er: MELD DEG PÅ!

Tidsplanen er no som følger:
Uke 37: Utlegging av grus på bana
Uke 38: Asfaltering
Uke 39/40: Legging av kunstgras

Klikk på biletet for meir info om dugnad og påmelding