Oppdatert organisasjonsinfo

 

I venstremenyen Om Osterøy IL er det oppdatert informasjon. Der kan ein no finna styret for 2008 samt årsmeldingar og referat frå årsmøtet 03.03.08. I tillegg er det råd å finna den nye lova for idrottslaget som også vart vedteke på sist årsmøte.
Årsmøtet handsama og vedtok organisasjonsplan for 2008. Denne ligg (saman med dei andre dokumenta) til nedlasting.