Oppdatert organisasjonsinfo

 

I venstremenyen Om Osterøy IL er det oppdatert informasjon. Der kan ein no finna styret for 2008 samt årsmeldingar og referat frå årsmøtet 03.03.08. I tillegg er det råd å finna den nye lova for idrottslaget som også vart vedteke på sist årsmøte.
Årsmøtet handsama og vedtok organisasjonsplan for 2008. Denne ligg (saman med dei andre dokumenta) til nedlasting.

Aktivitetar

18 feb
Valestrandsmarka Rundt
Furubakken idrettsplass
23 feb