Ribbecup 2007

 

Ribbecupen vert spelt fredag 21,12, torsdag 27.12. og fredag 28.12.

– Kampstart alle dagar kl. 18.00.
– Keeper + 4 utspelarar.
– Mosjonsklasse og aktiv klasse.
– Alle spelarar må vera over 16 år.
– Aktiv klasse skal ha maks påmeldt 8 spelarar.
– Mosjonsklasse kan ha inntil 10 spelarar, og det er skal vera minst 1 kvinne pr. lag på bane heile speletida.
– I mosjonsklassen kan aktive spelarar vera med, med berre med 1 spelar på bana om gangen.
– Turneringa vert sett opp med innleiande puljer, og dei beste laga går vidare til sluttspel etter utslagsmetoden.
– Alle lag spelar puljespelet på ein kveld, og dei som går vidare vert med på cup-spelet den 29.desember

Påmelding innan 15.12. til osak@online.no Prinsippet om først til mølla vil gjelda.
I påmeldinga skal det gjevast opp namn på laget samt kontaktperson.I tillegg må det komma fram om laget skal meldast på i aktiv eller mosjonsklasse. Det er svært viktig at e-post og mobiltelefon til kontaktperson vert gitt opp.

Fullstendig reglement er å finna her. Arrangøren tek forbehold om justeringar. Dette vil verta kunngjort på www.osteroyil.no

Helsing komiteen.

Aktivitetar

Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
24 mai