Årsmøte måndag 5.mars

 

Styret gjer framlegg om at medlemspengane skal vera på same nivå som i 2006. Elles er det også framlegg frå styret om å leggja ned ordninga med heidersteikn.