-Fotball

sist oppdatering 13.12.2018

Fotball:

A-laget utklipp gjeve av Jajen (Jan Arve Johannessen):      1985     1986     1987    1988    1989    1990    1991    1992

Brev vedr. innmelding i fotballforbundet 1925   

Kassabok 1948    

Lagsbok:  

1946-48   1949-50  ikkje noko om 1951   1952    1987(del1)    1987(del2)    1988(del1)     1988(del2)      1989      1990(del1)    1990(del2)    1991      1992 (2.11.91-23.10.92)       1993(30.10.92-27.10.93)      1994(27.10.93-20.10.94)                  

Årsmeldingar:   1963    1964    1965  1966   1967   1968   1969    1970kort+guttelag   1971kort+guttelag   1972guttelag   1973   1974   1975   1976   1977guttelaget   1977jentelag     1978   1979    1980   1981   1982    1983   1984   1985   1986   1987   1988    1989     1990    1991  1992   1993   1994(årsmøte 4.11.94     1995    1996    1997    1998    1999       2000      2001kort    2002kort   2003kort   2004kort      2005       2005årsmelding kort og årsmøte         2006kort        2007kort    2008    2009   2010kort    2011kort    2012kort   2013   2014     2015kort   2016

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar