Filmer

Sjå kva me får til!

Her vil vi legge ut filmar frå treningar og konkurransar. Nye meistringar på treningane vert også lagt ut.

For spørsmål til filmane kontakt WEB Administrator

Akrobatisk helsing

Turngruppa