Bilder

Sjå kva me gjer!

Her vil det bli lagt ut bilder frå våre aktiviteter.

Bildene kjem frå treningar konkurransar og andre aktivitetar vi arrangerar og deltek på.

Spørsmål til bildene kan sendast til WEB Ansvarleg.

Akrobatisk helsing

Turngruppa

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov