Bilder

Sjå kva me gjer!

Her vil det bli lagt ut bilder frå våre aktiviteter.

Bildene kjem frå treningar konkurransar og andre aktivitetar vi arrangerar og deltek på.

Spørsmål til bildene kan sendast til WEB Ansvarleg.

Akrobatisk helsing

Turngruppa

Aktivitetar

03 mar
05 mar
07 mar
10 mar
Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar