Arrangrstab

«Her vil alle som skal vera med å arrangera HaFo 2007 finna sitt namn og kva ein er sett opp til å hjelpa til med.
Arbeidsoppgåvene finn ein i HaFo-hefte.

Sida vil verta oppdatert etter kvart.  (Sist 20. mars)

Alle i arrangørstaben går i HaFo – gensarar.
Dei fleste i raud grunnfarge medan alle dommarane går i svarte.  Alle som skal delta i H og F under opninga går i raude.
Fredag kveld 23. mars kl. 19.00 vert mest muligt gjort klart med gjennomgang alle oppgaver.
Generalprøve opning og HaFo-sang framført med ein besetning på 6 personar.

Alle i H og F møter 08.30 lørdag 24. mars til generalprøve opning.
Øvrige i arrangørstaben etter avtale men seinast 09.00.

Søndag 25.mars møter alle seinast kl. 10.30.(Kan verta justert etter ferdig program)

Arrangørstab HaFo 2007

 

Speaker:                                Veronica Ahmer (lørdag) / Kjell Gjøstein (søndag)

 

Sekretariat A:                        Kjersti Kleppe med Hanne Gjøstein
                                                Asbjørn Bruvik og Johannes Tveiterås (søndag)
                                                             

                                  

                                       

Sekretariat B 1:                      Anne Mette Christensen med Sigrid Reigstad