Grupper og kampar 2014

GRUPPEOPPSETT EPLE P RIBBECUP 2014

Gruppe 1 – DAME

1 Vaksdal Gylne Jenter
2 Kastrert Katt
3 Pratekompaniet
4 Gau Kam Fotballfruer

Gruppe 2 – MOSJON

1 Useless
2 Benkressslitarane
3 Gau Kam Egg & Bacon
4 Eg elska Liverpool

Gruppe 3 – MOSJON

1 Falne stjerner
2 BOS Arna
3 FriVillige
4 Gau Kam Æ du go

Gruppe 4 – AKTIV

1 Sædslukerne
2 Lucky Loosers
3 Whateverton
4 Jallaball

Gruppe 5 – AKTIV

1 Chicago Street
2 Pink Panthers
3 Kong Zahl
4 Nederlaget

Mandag 29 desember: Dame- og Mosjonsklasse

K Gr KL Heimelag Bortelag Res
1 1 1700  Kastrert Katt  Pratekompaniet 1-2 
2 1715 Vaksdal Gylne Jenter Gau Kam Fotballfruer 0-3
3 1730 Useless Gau Kam Egg & Bacon 1-2
4 1745 Benkpressslitarane Eg elska Liverpool 1-2
5 1800 BOS Arna Gau Kam Æ du go’ 2-3
6 1815 FriVillige Falne Stjerner 2-2
7 1830 Kastrert Katt Vaksdal Gylne Jenter 3-2
8 1845 Pratekompaniet Gau Kam Fotballfruer 0-0
9 1900 Useless Benkpresslitarane 4-3
10 1915 Gau Kam Egg & Bacon Eg elska Liverpool 2-2
11 1930 BOS Arna FriVillige 1-6
12 1945  Gau Kam Æ du go’ Falne Stjerner 2-1
13 1 2000  Gau Kam Fotballfruer Kastrert Katt 1-3
14 2015  Pratekompaniet  Vaksdal Gylne jenter 2-0
15 2 2030 Eg elska Liverpool Useless 3-1
16  2045  Benkpressslitarane Gau Kam Egg og Bacon  1-4
17  2100  Falne Stjerner BOS Arna  9-2 
18  2115  Gau Kam Æ du go FriVilige 0-6 
19 FIN 2130 Pratekompaniet Kastrert Katt 2-1
20 SF1 2200  Gau Kam Egg og Bacon Gau Kam Æ du go’ 4-1 
22 SF2 2215   FriVillige Eg Elskar Liverpool 2-4 
23  FIN 2235  Gau Kam Egg og Bacon Eg Elska Liverpool 6-1 

Tirsdag 30. desember: Aktiv klasse

K Gr KL Heimelag Bortelag Res
1 1 1700  Lucky Loosers Whateverton 0-3 
2 1715 Sædslukerne Jallaball 3-3
3 1730 Pink Panthers Nederlaget 1-1
4 1745 Kong Zahl Chicago Street 2-3
5 1800 Lucky Lossers Sædslukerne 6-4
6 1815 Whateverton Jallaball 8-0
7 1830 Pink Panthers Kong Zahl 11-0
8 1845 Nederlaget Chicago Street 4-1
9 1900 Jallaball Lucky Loosers 6-2
10 1915 Whateverton Sædslukerne 2-2
11 1930 Chicago Street Pink Panthers 2-6
12 1945 Nederlaget Kong Zahl 2-2
13 SF1 2000 Whateverton Nederlaget 7-0
14 SF2 2015 Pink Panthers Jallaball 4-1
15 FIN 2045 Whaterverton Pink Panthers

Aktivitetar

Håndball-søndag
Osterøyhallen
26 nov
HaFo 2024
Osterøyhallen
29 nov
Ribbecup 2023
Osterøyhallen
30 nov