Grupper og kampar 2014

GRUPPEOPPSETT EPLE P RIBBECUP 2014

Gruppe 1 – DAME

1 Vaksdal Gylne Jenter
2 Kastrert Katt
3 Pratekompaniet
4 Gau Kam Fotballfruer

Gruppe 2 – MOSJON

1 Useless
2 Benkressslitarane
3 Gau Kam Egg & Bacon
4 Eg elska Liverpool

Gruppe 3 – MOSJON

1 Falne stjerner
2 BOS Arna
3 FriVillige
4 Gau Kam Æ du go

Gruppe 4 – AKTIV

1 Sædslukerne
2 Lucky Loosers
3 Whateverton
4 Jallaball

Gruppe 5 – AKTIV

1 Chicago Street
2 Pink Panthers
3 Kong Zahl
4 Nederlaget

Mandag 29 desember: Dame- og Mosjonsklasse

K Gr KL Heimelag Bortelag Res
1 1 1700  Kastrert Katt  Pratekompaniet 1-2 
2 1715 Vaksdal Gylne Jenter Gau Kam Fotballfruer 0-3
3 1730 Useless Gau Kam Egg & Bacon 1-2
4 1745 Benkpressslitarane Eg elska Liverpool 1-2
5 1800 BOS Arna Gau Kam Æ du go’ 2-3
6 1815 FriVillige Falne Stjerner 2-2
7 1830 Kastrert Katt Vaksdal Gylne Jenter 3-2
8 1845 Pratekompaniet Gau Kam Fotballfruer 0-0
9 1900 Useless Benkpresslitarane 4-3
10 1915 Gau Kam Egg & Bacon Eg elska Liverpool 2-2
11 1930 BOS Arna FriVillige 1-6
12 1945  Gau Kam Æ du go’ Falne Stjerner 2-1
13 1 2000  Gau Kam Fotballfruer Kastrert Katt 1-3
14 2015  Pratekompaniet  Vaksdal Gylne jenter 2-0
15 2 2030 Eg elska Liverpool Useless 3-1
16  2045  Benkpressslitarane Gau Kam Egg og Bacon  1-4
17  2100  Falne Stjerner BOS Arna  9-2 
18  2115  Gau Kam Æ du go FriVilige 0-6 
19 FIN 2130 Pratekompaniet Kastrert Katt 2-1
20 SF1 2200  Gau Kam Egg og Bacon Gau Kam Æ du go’ 4-1 
22 SF2 2215   FriVillige Eg Elskar Liverpool 2-4 
23  FIN 2235  Gau Kam Egg og Bacon Eg Elska Liverpool 6-1 

Tirsdag 30. desember: Aktiv klasse

K Gr KL Heimelag Bortelag Res
1 1 1700  Lucky Loosers Whateverton 0-3 
2 1715 Sædslukerne Jallaball 3-3
3 1730 Pink Panthers Nederlaget 1-1
4 1745 Kong Zahl Chicago Street 2-3
5 1800 Lucky Lossers Sædslukerne 6-4
6 1815 Whateverton Jallaball 8-0
7 1830 Pink Panthers Kong Zahl 11-0
8 1845 Nederlaget Chicago Street 4-1
9 1900 Jallaball Lucky Loosers 6-2
10 1915 Whateverton Sædslukerne 2-2
11 1930 Chicago Street Pink Panthers 2-6
12 1945 Nederlaget Kong Zahl 2-2
13 SF1 2000 Whateverton Nederlaget 7-0
14 SF2 2015 Pink Panthers Jallaball 4-1
15 FIN 2045 Whaterverton Pink Panthers

Aktivitetar

Osterøy på Tvers 1.6.2024
Start Bruvik og mål Hosanger
25 mar
Open trening TURN
Osterøyhallen
07 mai
Ekstraordinært Årsmøte
Osterøy IL Klubbhus
18 mai
24 mai